Εκδόσεις Σκιρώνειο

Τα βιβλία διατίθενται στα πωλητήρια του Σκιρώνειου Μουσείου Πολυχρονόπουλου και του Σκιρώνειου Κέντρου Κηφισιάς. Πληροφορίες και παραγγελίες στο τηλέφωνο: 210 6206437.