Ανάβω να ξορκίσω το κακό που πλάκωσε τη χώρα.
ΜΟΝΟΧΟΡΔΑ

ΜΟΥΣΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΣΚΙΡΩΝΕΙΟΥ

IETM IETM IETM